Organizing Committee

Chairman:
ZHANG Ming The Hong Kong Polytechnic University
Co-Chairs:
FAN Yubo National Research Centre for Rehabilitation Technical Aids
LI Zong-Ming Cleveland Clinic, USA
SU Fong-Chin National Cheng Kung University
ZHENG Yongping The Hong Kong Polytechnic University
Secretary-General:
SUN Lei The Hong Kong Polytechnic University
Scientific Program Chair:
SUN Dong City University of Hong Kong
Scientific Program Co-Chairs:
GUO Edward X.D. Columbia University, USA
JIANG Zonglai Shanghai Jiaotong University
Finance Chair:
YANG Mo The Hong Kong Polytechnic University
Social Program Chair:
HU Xiaoling The Hong Kong Polytechnic University
International Advisory Committee Chair:
WOO Savio L. -Y. University of Pittsburgh, USA
Other Members:
CHAN Barbara P. The University of Hong Kong
CHENG Cheng-Kung National Yang Ming University
CHEUNG Louis W.H Chinese University of Hong Kong
CHI Hui Chinese Society of Biomedical Engineering
CHOW Daniel H.K. The Education University of Hong Kong
GUO Xia The Hong Kong Polytechnic University
QIN Ling Chinese University of Hong Kong
FU Bingmei City College of New York, USA
LEE Thomas Ming-Hung The Hong Kong Polytechnic University
LI Yi University of Manchester, UK
LIN Feng-Huei National Taiwan University
LU Willian Weijia The University of Hong Kong
NIU Wenxin Tongji University
PU Fang Beihang University
SO Bryan M.K. Hong Kong Productivity Council
SHI Peng City University of Hong Kong
SHING I-Ming Hong Kong University of Science and Technology
TAM Eric Wing Cheung The Hong Kong Polytechnic University
TOH Siew Lok National University of Singapore
TONG Raymond K.Y. Chinese University of Hong Kong
VAI Mang I. University of Macau
WANG Lizhen Beihang University
WANG Min The University of Hong Kong
WEN Chunyi The Hong Kong Polytechnic University
WONG Man Sang The Hong Kong Polytechnic University
WU Ed X. The University of Hong Kong
ZHAO Xin The Hong Kong Polytechnic University
ZHENG Hairong Shenzhen Institutes of Advanced Technology