Scientific Program Committee

Chair:
SUN Dong City University of Hong Kong
Co-Chairs:
GUO Edward X.D. Columbia University, USA
JIANG Zonglai Shanghai Jiaotong University
Members:
CHEN Jason Jiajin Cheng Kung University
CHEN Weiyi Taiyuan University of Technology
DONG Cheng Pennsylvania State University, USA
FENG Xiqiao Tsinghua University
GONG He Jilin University
HE Bin University of Minnesota, USA
HU Yong The University of Hong Kong
JAN Yih-Kuen Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, USA
JIANG Wentao Sichuan University
JIN Zhongmin University of Leeds, UK
LAI Puxiang The Hong Kong Polytechnic University
LEE Abaraham University of California, USA
LEE Peter Vee Sin University of Melbourne, Australia
LEUNG Aaron KL. The Hong Kong Polytechnic University
LI Deyu Beihang University
LI Guoan Harvard Medical School, USA
LI Guanglin Shenzhen Institutes of Advanced Technology
LI Zengyong National Research Centre for Rehabilitation Technical Aids
LIANG Zhi-Pei University of Illinois, USA
LIM Chwee Teck National University of Singapore
LIN James Chia-Ying University of Cincinnati, USA
LIU Yu Shanghai University of Sport
LONG Mian Chinese Academy of Science
MA Ting Harbin Institute of Technology
NG Eddie Y.K. Nanyang Technological University, Singapore
QIN Yixin Stony Brook University, USA
TAN Wenchang Peking University
TAN Youhua The Hong Kong Polytechnic University
WANG Guangzhi Tsinghua University
WANG James H.-C. University of Pittsburgh, USA
WANG Ning University of Illinois, USA
YANG Li Chongqing University
ZHANG Xudong University of Pittsburgh, USA
ZHU Cheng Georgia Institute of Technology, USA