Young Organizers / Liaison Persons

CHEN Linwei The Hong Kong Polytechnic University
CONG Yan Beijing Social Administration Vocational College
GUO Yuan Taiyuan University of Technology
HUANG Meng BodyPlus CO., Ltd
MA Xin The University of Hong Kong
MO Zhongjun National Research Centre for Rehabilitation Technical Aids
NI Ming Tongji University
NIU Wenxin Tongji University
SUN Jun Capital University of Medical Sciences
SUN Zhaonan The University of Virginia, USA
TAN Qitao The Hong Kong Polytechnic University
WANG Yan The Hong Kong Polytechnic University
WONG Duo W.-C. The Hong Kong Polytechnic University
XU Zhi The Hong Kong Polytechnic University
YAN Fei Sichuan University
YANG Ming Southern Medical University
YU Jia Soochow University
ZHANG Xushu Taiyuan University of Technology
ZHENG Lisha Beihang University
ZHOU Yongjin Shenzhen University